قناری اهلی

 

پراکندگی جغرافیایی: به صورت آزاد و وحشی یافت نمی شود.

اندازه: بستگی به نژاد دارد؛به طوری که از 10 تا 20 سانتی متر متغیر است.

جیرهً غذایی: غذای مخصوص قناری شامل دانهً قناری ساده، شلغم قرمز،همراه با سایر دانه ها.به این جیرهً غذایی باید به طور مرتب سبزیجات نیز اضافه کرد.

پرندگان نابالغ: شبیه پرندگان نابالغ می باشند؛ اما جثهً کوچکتری دارند وپرهای ناحیهً دمی آنها نیز کوتاه است.

تعیین جنسیت: جنس نر را می توان از روی صدای آن تشخیص داد.

ویژگی وجذابیتهای پرنده: قناریها طبیعتا" بسیار شاداب وپرتحرک هستند. پرندهً نرصدای بسیار دلنشینی دارد.

اگر چه از تاریخچهً اولیهً قناریها اطلاعات چندانی در دست نیست، ولی امروزه کاملا" مشخص شده است که منشاً و نیای اولیهً آنها قناریهای وحشی ای هستند که در جزایر قناری در سواحل دوردست شمال غربی آفریقا یافت می شده اند.قناریهای وحشی ابتدا به اروپا برده شدند واحتمالا" پس از ورود به این قاره با پرندگان بومی آن مانند سرین تلاقی یافتند.برای نخستین بار، دراوایل قرن هجدهم، واریته های زرد وسفید قناریها پدید آمد. از همان زمان، تولید مثل انتخابی این پرنده نیز با جدیت پیگیری شد وهمین امر منجر به پدید آمدن واریته های مختلف وزیادی گردید که امروزه یافت می شوند.

قناری

یکی از مهمترین نژادهایی که در حال حاضر یافت می شود، قناری مارمولکی است. این قناری که پرهای بدن آن شبیه پولک خزندگان است، از قدیمی ترین نژادها به شمار می رود . غالبا" ناحیه ای با پرهای روشن روی سر این پرنده وجود دارد که اصطلاحا" کلاه نامیده می شود.

ظاهرا" بعضی از نژادهای قناری کاملا" تغییر شکل پیدا کرده اند. برای مثال، می توان به قناری یورک شایر اشاره کرد که نام آن برگرفته از منطقه ای به همین نام در انگلستان است. این پرنده نسبت به گذشته جثه ً بزرگتری پیدا کرده است.

اصولا"هر یک از نژادهای مختلف قناری در منطقهً خاصی زندگی می کنند وفقط تعداد کمی از آنها شهرت بین المللی دارند ودر راسر دنیا شناخته شده اند. در میان این قناریها، فانسی مرزی که منشاً اصلی آن ناحیهً مرزی میان انگلستان واسکاتلند است، از انواع دیگر مشهورتر وشناخته شده تر است. این نژاد، نه تنها در میان نمایش دهندگان قناری در نمایشگاههای مختلف طرفداران بسیاری دارد، بلکه در میان علاقمندان به پرندگان خانگی نیز محبوبیت خاصی پیدا کرده است. تاکنون در این پرنده رنگهای مختلفی پدید آمده است؛اما رنگ زرد آن که تحت عنوان روشن هم خوانده می شود ، محبوبتر از سایر رنگها است.قناریهای سفید رنگ نیز جزو همین دسته به حساب می آیند. قناریهای سبز وآبی که درواقع همان خاکستری با شدتهای مختلف هستند نیز در دسته های جداگانه طبقه بندی می شوند. امروزه قناریهای رنگارنگ ، مثل انواع سبز زرد نیز زیاد دیده می شوند.

اخیرا" به منظور احیای اندازهً کوچک قناریهای فانسی مرزی اولیه، پرورش دهندگان برای به دست آوردن واریتهً کوچکتر تلاشهای وسیعی را آغاز کرده اند که منجر به پدید آمدن فانسی نی لبکی شده است. این نژاد بسرعت محبوبیت یافت.

همگام با پیدایش قناریهای فانسی، انواع تاجدار آن نیز پدید آمدند.اگر چه این پرنده ها در سالهای نخست قرن حاضر از محبوبیت خاصی برخوردار بودند، اما امروزه فانسیهای گلوستر کوچک جای آنها را گرفته وبه محبوبترین عضو این خانواده تبدیل شده اند با وجودی که تاریخ پیدایش این نژاد به پیش از دههً 1920 میلادی باز می گردد، اما این نژاد پس از جنگ جهانی دوم جای خود را باز کرد . انواع تاجدار این نژاد را کرونا و انواع بدون تاج را کونسورت می نامند. به علت وجود فاکتور کشنده ، کروناها با یکدیگر جفت نمی شوند؛ چون این فاکتور موجب مرگ تعدادی از جوجه ها در داخل تخم می شوند. بدین ترتیب، تخمها تفریخ نمی شوند. اگر تصمیم گرفته اید این قناریها را با هم جفت کنید ، باید از یک قناری کرونا ویک قناری کونسورت استفاده کنید.

تحول عمدهً دیگری که در قرن حاضر به وقوع پیوسته است، پیدایش قناریهایی با رنگهای جدید است که احتمالا" شناخته شده ترین آنها قناری ردفاکتور می باشد. امتزاج قناریهای موجود با سهرهً آمریکایی سبب شد تا رنگ نارنجی- قرمز نیز در قناریها پدید آید. استفاده از مواد رنگ زا در تغذیهً پرنده در دوران پرریزی ، این اطمینان را به شما می بخشد که پرهای جدید قناری شما بهتر و زیباتر از گذشته خواهد شد.

قناریهای آوازه خوان به عنوان پرندگان خانگی

همان طور که پیشتر دیدیم ، دسته ای از قناریها صرفا" به منظور تغییر ساختمان ظاری و دسته ای دیگر صرفا" برای تغییر رنگ بدن پدید آمدند. گروه سومی نیز وجود دارد که احتمالا" مناسبترین قناریهه برای نگهداری در منزل نیز همین دسته اند و صرفا" به دلیل توانایی خواندن و صدای خوش به وجود آمده است.شناخته شده ترین مثال در این زمینه ، قناری رولر است که از ناحیهً کوهستلنی هارز در کشور آلمان منشاً گرفته است. در این منطقه ، قناریها را تربیت می کنند تا صدای رودخانه های جاری در کوهستان را تقلید نمایند وهمواره تاًکید خود را روی رسایی صدای قناری می گذارند.

نژادهای دیگری نیز از قناری رولر پدید آمده اند که در حال حاضر مشهورترین آنها احتمالا" قناری آوازه خوان آمریکایی است.

در انتخاب قناری خانگی،باید عوامل مختلفی را مد نظرداشت . اگر به صدای قناری علاقه مندید، صرف نظر از رنگ یا نژاد قناری،باید یک پرندهً نر را انتخاب کنید. قناریهای نر، به شرط آنکه در دورهً پر ریزی نباشند ، معمولا" صدای دلنشینتری نسبت به ماده ها دارند. قرار دادن دو قناری در قفس مجزا، ولی در یک اتاق ،غالبا" سبب ایجاد رقابت بین آنها می شود وآنها راتشویق به خواندن می کند. از قرار دادن دو پرندهً نر در یک قفس جدا" خودداری کنید؛ چرا که غالبا" این دو پرنده به جنگ با هم می پردازند. اگر چه قناریهایی که برای شرکت در مسابقات و نمایشگاهها پرورش داده می شوند غالبا" بسیار گران قیمت هستند، قناریهایی که در فروشگاههای حیوانات خانگی در معرض فروش گذاشته می شوند معمولا" چندان گران قیمت نیستند. قناری، یکی از مناسبترین پرندگان زینتی برای نگهداری در منزل است؛ به شرط آنکه پرندهً مورد نظر یک قناری نر باشد. همیشه هنگام خرید قناری به پای این پرنده دقت کنید .قطور بودن پاهای پرنده وزیاد بودن تعداد پولکهای روی پا، معمولا" نشانهً سن نسبتا" بالای قناری است. تعیین سن دقیق قناریها فقط در صورتی امکان پذیر است که حلقه، علاوه بر سال تولد پرنده و شمارهً مخصوص یا باصطلاح کد مغازه پرنده فروشی ، معمولا" شمارهً مخصوص دیگری حک شده است که به کمک آن شناسایی پرندهً مذکور امکان پذیر می باشد. این حلقه ، معمولا" زمانی که فقط چند روز از سن جوجه ها گذشته است، در پای آنها قرار داده می شود.

تولید مثل قناریها در منزل

با استفاده از یک قفس مخصوص تولید مثل که درون آن آشیانه ای قرار داده شده است، می توان بآسانی وباموفقیت از قناریها جوجه گرفت. آشیانهً قناریها را باید با استفاده از تکه های نمد کاملا" مفروش کرد وسپس سایر مواد بی خطر مخصوص آشیانه سازی را از فروشگاه حیوانات خانگی تهیه کرد ودر اختیار پرونده قرار داد. قناری ماده، در هر دوره معمولا" روزانه یک تخم و مجموعا" 4 تخم میگذارد.

درعمل معمولا" 3 تخم نخست را بر می دارند وداخل یک قوطی کبریت که قبلا" به وسیلهً تکه هایی از پارچهً پشمی کاملا" مفروش شده است، قرار میدهند و به جای آنها 3 تخم مصنوعی در آشیانهً قناری قرار می دهند . سپس ، در روز چهارم،پس از آنکه قناری آخرین تخم خود را گذاشت، تخمهای اصلی را سر جای خود بر می گردانند قناری ماده نیز از همان روز خوابیدن روی تخمها را آغاز می کند. با این روش، همهً جوجه ها با هم از تخم خارج می شوند وبه همین علت احتمال زنده ماندن آنها بیشتر خواهد بود. خارج کردن قناری نر از قفس ، درست پیش از تخمگذاری پرندهً ماده نیز معمول می باشد. این امر، به قناری ماده اجازه می دهد که خود بتنهایی جوجه ها یش را بزرگ کند. البته باقی ماندن پرندهً نر در قفس مشکلی به همراه ندارد و می توان به پرندهً نر اجازه داد که در این دوره نیز در همان قفس باقی بماند.

جوجه قناریها 13 روز بعد از تخم خارج می شوند. جوجه های جوان، پس از 13 روز قدرت ترک آشیانه را پیدا می کنند وپس از گذشت یک هفتهً دیگر کاملا" از والدین خود مستقل می شوند. طی این دوره ، باید برای جوجه ها غذای مخصوص فراهم کرد وجوجه قناریها را بتدریج به خوردن دانه های سخت تر عادت داد

براي جفتگیری و جوجه كشي مناسب از قناری به نكات ذیل توجه نماييد :

1- قناری نر و ماده باید کاملاً آماده باشند .

2- قناری نر به قفس قناری ماده هدایت شود.

3- محیطی آرام و به دور از رفت و آمدهای غیر ضروری برای جفتها فراهم شود.

4- دو ماه قبل از جفتگیری قناریها تحت رژیم غذایی مناسب قرار گیرند تا جوجه های سالم و قوی بدهند و و خودشان نیز در این دوران بیش از حد ضعیف نشوند.

5- دو قناري كه داراي عيب مشترك می باشند نبايد با يكديگر جفت شوند.

6- از نظر جثه بايد هر دو يا يكي از جفتها داراي اندامي قابل ملاحظه باشد.

7- برای جفتگیری از دو قناری با رنگهای مخالف یا متباین استفاده شود.

8- قناریها باید کاملاً سالم و قوی باشند و اثری از کسالت و بیماری در آنها نباشد.

9- دمای محیط برای جفتگیری بین 21 تا25 درجه سانتیگراد باشد.

10- بهترين موقع براي جفت كردن قناريها نیمه فروردين ماه است و حتي الامكان از اسفند ماه نبايد زودتر جفتگیری انجام شود. اما اگر درجه حرارت اتاق قناريها ثابت باشد و آمادگي قناريها براي جفت گيري زیاد باشد بايد هر چند روز هم از موعد جفت گيري زودتر باشد ، از اين عمل جلوگيري ننمود چون باعث خراب شدن و تولک رفتن قناری می شود.

11- پرنده هايي را براي جفت انداختن انتخاب كنند كه در رده هاي مختلف سني قرار دارند. يك نر جوان را با ماده اي كه يكسال دارد در و يا بر عكس جفت کنید .

12- در حد امکان یکی از جفتها تجربه یک دوره جفتگیری موفق را داشته باشد.در صورت امکان از قناری ماده ای که سابقه بزرگ کردن جوجه را دارد استفاده کنید .

13- مصرف برگ کاهو در زمان جفتگیری فراموش نشود.

14- لانه تخمگذاری را روزچهارم یا پنجم در قفس بگذارید چون ممکن است قناری ماده تا زمان تخمگذاری چند بار لانه را بسازد و خراب کند و در نهایت خسته شده و لانه مناسبی نسازد و یا اینکه تخم بدون نطفه بگذارد.

15- هفته اییک بار و به مقدار کم هفت تخم در ظرف شصتی در اختیار جفتها و جوجه هایشان قرار گیرد.

16- وقتی قناری ماده تخم گذاشت هر چه زودتر و به آرامی آنرا با تخم مصنوعی یا تخم بدون نطفه یا فاسد شده عوض کنید واین کار را تا آخرین تخم تکرار کنید وقتی قناری آخرین تخم را گذاشت تخمهای اصلی را به زیر قناری ماده برگردانید تا جوجه ها در فاصله زمانی کوتاهی ازهم متولد شوند.

17- هفته ای دو بار غذای تخم مرغی دراختیار جفتها قرارگیرد و به محض تولد جوجه ها هر روز از غذای تخم مرغی استفاده شود.

18- از قناری خوش آواز جهت آموزش جوجه ها استفاده شود تا قناریهای خوش آوازی تکثیر شوند.

19- از داروهای تقویتی این دوره به طور صحیح استفاده گردد.

20- از قفسهای استاندارد(50.40.30)استفاده گردد.

 

طبق دسته بندیهای زیست شناسی ، قناری وحشی كه از اجداد قناری اهلی شده فعلی می باشد ، به دسته گنجشكها و خانواده فنج ها از راسته سبك بالان تعلق دارد و گروه قناریها خود جزء كوچكی از این خانواده بزرگ است .
قناری پرنده ایست دانه خوار اما جیره غذایی او را تنها دانه ها تشكیل نمی دهند و سبزیجات تازه و میوه های رسیده نیز مورد علاقه او می باشند .
پرندگان آزاد ، در قلمرو خود قادر به تامین نیازهای بدنی می باشند. از جوانه درختان تا میوه های وحشی و دانه گیاهان ،‌كرم ها و بسیاری از غذاهای دیگر . اما پرندگان در قفس اینگونه نیستند و نیازهای آنها را صاحبان آنان باید تهیه كنند.
در تغذیه پرندگان قفسی رعایت چند نكته اهمیت دارد: غذای آنان باید تازه ، طبیعی ، متنوع و تمییز باشد. و از نظر طبیعت سردی و گرمی و تامین املاح معدنی و ویتامین ها مورد توجه قرار گیرند. در این قسمت به خواص بعضی از دانه ها اشاره می كنیم :
تخم كتان كه به دانه قناری مشهور است طبیعتی گرم دارد و حاوی انواع ویتامین و تركیبات كربو هیدرات و املاح معدنی می باشد
تخم ارزن طبیعتی سرد و خشك دارد و دانه ایی است قلیایی و سرشار از پروتئین و منبعی غنی از ویتامین A و فسفر و املاح معدنی گوناگون. معمولا آن را با مخلوط تخم كتان به قناریها میدهند. به این ترتیب كه دو قسمت تخم كتان را با یك قسمت تخم ارزن مخلوط كرده و در اختیار قناریها می گذارند.
تخم كاهو كه طبیعتی سرد دارد و دارای املاح معدنی غنی ، تامین كننده آهن ، اشتها آور ، ضد یبوست و بر طرف كننده برونشیت است.
تخم خرفه طبیعتی سرد دارد و دارای املاح معدنی بوده و خاصیت تمییز كنندگی دستگاه گوارش و ضد انگل روده را دارد.
تخم كلم قمری طبیعتی سرد دارد و دارای املاح معدنی مفید بوده و یك پاك كننده موثر است.
تخم اسفرزه نیز دارای طبیعتی سرد بوده و حاوی املاح معدنی و ویتامین های مختلف می باشد.
تخم شلغم طبیعتی گرم داشته و سرشار از ویتامین C و املاح معدنی و ضد چاقی بوده و برطرف كننده سرماخوردگی و آسم می باشد.
تخم چغندر : این دانه معتدل می باشد و سرشار از ویتامینها و املاح معدنی بوده و خاصیت پاك كنندگی دارد.
تخم منداب طبیعتی گرم دارد و سرشار از املاح معدنی بوده و مانع از پیچیدن تخم در شكم قناری می شود.
تخم گشنیز طبیعتی گرم داشته و اشتها آور و ضد انگل است.
تخم شاهدانه طبیعتی گرم دارد . پرچرب و محرك است و بهتر است در جیره غذایی قناری كمتر وارد شود.
تمامی این دانه ها برای قناریها قابل استفاده می باشند اما اگر توازنی بین مخلوط این دانه ها وجود نداشته باشد میتواند موجب بیماری پرنده گردد. دقت در تنظیم یك رژیم غذایی متعادل و استفاده از دانه های مخلوط و رعایت اعتدال در خوراندن آن ، موجب می شود تا ضمن استفاده پرنده از خواص مفید دانه ها ، به عوارض ناشی از مصرف زیاد آنها نیز مبتلا نگردد. بهتر است برای این منظور از ظروف انگشتی مخصوصی كه در فروشگاهها نیز وجود دارد استفاده كرده و در هر نوبت یك قاشق چایخوری از دانه مورد نظر به قناری داده شود.
مصرف سبزیجات و میوه های تازه نیز در جیره غذایی قناری باید وجود داشته باشد اما طبق یك برنامه منظم .
در این بخش درباره خواص و طبیعت بعضی از سبزیجات و میوه ها توضیح میدهیم:
برگ كاهوی بدون رطوبت تامین كننده كلسیم و آهن و اشتها آور و ضد یبوست می باشد. برگ كاهو طبیعتی سرد دارد.
برگ تازه و جوان اسفناج ،‌ طبیعتی معتدل داشته و تامین كننده آهن و ضد یبوست می باشد.
برگ و ساقه كرفس نیز طبیعتی گرم داشته و حاوی سدیم ، پتاسیم و كلسیم می باشد و به مقدار كم به قناریها داده می شود.
برگ گشنیز تازه طبیعتی سرد داشته و حاوی ویتامین C و A و املاح معدنی می باشد.
برگ تیزك شاهی نیز طبیعتی گرم دارد و حاوی ویتامین C ، كلسیم و ید بوده و ضد آسم می باشد.
برگ تیزك آبی نیز همان خاصیت تیزك شاهی را دارد اما مقدار ید آن بیشتر می باشد و در درمان برونشیت و آسم بسیار مفید است.
سیب درختی شیرین طبیعتی معتدل دارد و سرشار از ویتامینهای گوناگون بوده و در درمان یبوست و اسهال مفید است.
گلابی طبیعتی معتدل داشته و مملو از ویتامین ها و املاح معدنی می باشد.
پرتقال شیرین طبیعتی معتدل دارد و حاوی ویتامین C و املاح معدنی می باشد و در بهبود و درمان بیماری آسم و سرماخوردگی و برونشیت میتوان از آن استفاده كرد.
هویج تازه طبیعتی گرم دارد و سرشار از ویتامین A و املاح معدنی و رنگدانه است كه جلا دهنده پرهای قناری می باشد.
چنانچه مقداری پوست خشك شده ی تخم مرغ را كوبیده و هر 15 روز كمی از آن را به قناریها بدهید باعث می شود تا علاوه بر صحت مزاج ، قناریها ی ماده در فصل تخم گذاری ، تخم بدون پوسته نگذارند و به یبوست نیز مبتلا نشوند.
در استفاده از سبزیجات و میوه ها باید توجه داشت كه قبل از استفاده ، آنها را كاملا شسته و تمییز كرده و ورطوبت آنها گرفته شود. سبزیجات و میوه ها باید بدون لك بوده و مانده و پلاسیده نباشند.
میوه ها و سبزیجات را میتوان هفته ای یك تا دو بار در جیره غذایی قناریها استفاده كرد.
جوانه ها كامل ترین و حیات بخش ترین غذاها هستند. دانه ها در هنگام جوانه زدن ،‌مملو از ویتامینها و پروتئین ها ، املاح معدنی غنی ، كربوهیدراتها و قندهای طبیعی شده و برای مصرف قناریها و مخصوصا جوجه های یكماهه بسیار مفید هستند.
برای تهیه جوانه ها میتوانید از این دستور استفاده نمایید:
تخم شلغم ، تخم چغندر و تخم خرفه را به مقدار كافی درون ظرف آب تمییزی بریزید . مقدار آب باید حدود نیم سانت بالاتر از سطح دانه ها در ظرف باشد. آن را حدود 24 ساعت در همان حال باقی بگذارید. معمولا دانه ها پس از این مدت آماده جوانه زدن می شوند. حال دانه ها را از آب خارج كرده ، بشویید و بر روی پارچه تمییزی بریزید و بر روی آن نیز پارچه نم دار دیگری پهن كنید به طوری كه تمامی دانه ها را بپوشاند. هر روز كمی آب بر روی پارچه بپاشید تا همواره نم دار باشد. پس از اینكه جوانه ها حدود نیم سانت رشد كردنند آنها را با آب تمییز شسته و برای جلوگیری از رشد كردن ، آنها را در پارچه ای بپیچید و درون كیسه نایلونی گذاشته و در یخچال قرار دهید. هر روز به مقدار كمی از این جوانه ها به قناریها بدهید

 

پرورش

اگر به تازگی اقدام به نگهداری از قناری کرده ایدابتدا باید یک شناخت کلی

از روش تغذیه و نگهداری قناری داشته باشید و مسایل اختصاصی را

از افرادی که تجربه بیشتری دارند بپرسید و یا خود تجربه نمایید .

در ابتدا اینرا بدانید که اگر به تنهایی از مکان غیر مناسب قناری بخرید احتمال

اینکه قناری مریض و مشکل دار بگیرید زیاد است پس یا از مکان مناسب و

بگیرید و یا حتما همراه با دوستی که اطلاعات بیشتری دارد اقدام کنید.

قناری سالم سرحال و سرزنده بوده و جنب و جوش دارد پرهای تمیز و

شفاف داشته و کز و پف ندارد اگر قناری پف کرده و یا پرهای ژولیده و کثیف

دارد حتما بیمار است پاهای قناری بسیار نقش مهمی دارد پا درد و جمع

کردن پا و یا فلس های بلند شده و پاهای ظخیم نیز نوعی بیماری است

که در قسمت آموزش بیماریها بطور مفصل بدان میپردازیم .

روش دیگر در تشخیص بیماری شکل مدفوع پرنده و رنگ آن است حتما تا

کنون دیده اید و یا خواهید دید که برخی فروشندگان زیر قفس چندین کاغذ

گذاشته اند و به محض دیدن مشتری روزنامه رویی را بر میدارند آیا میدانید

دلیل آن چیست ؟ دلیل آن اینست که شما فضله ای که قبلا توسط قناری

گذاشته شده را نبینید و متوجه بیماری قناری نشوید پس حتما در هنگام

خرید به شکل ظاهری و مدفوع قناری دقت کنید قناری بیمار را به راحتی

میتوان تشخیص داد .

برای نگهداری قناری شرایطی مورد نیاز است شما نیاز به قفس استاندارد

دارید و لوازم داخل قفس که شامل دانخوری ، آبخوری ، چوب داخل قفس

شصتی ، ظرف برای دانهای مخلوط ، کف دریا و گیره آن بهتر آنست که از

آبخوری و دانخوری حداقل دو دست داشته باشید تا مرتب آنها را تعویض

کرده و پس از شستشو برای نوبت بعد نگه دارید .

شما نیاز به دان و ظرفهای مخصوص نگهداری آن دارید مقدار دان بسته به

تعداد قناری که نگهداری میکنید دارد همیشه دانها را بطور مجزا نگه دارید

تا درصد ترکیب آنرا در شرایط مختلف تغییر دهید .

قناری نیاز به مکانی مناسب جهت نگهداری دارد مکانی ثابت که در محل

رفت و آمد نباشد و در مسیر جریا باد نباشد این نکته را توجه داشته باشید

که قناری مثل شما نیست و نیاز به آرامش دارد اگر در منزل میهمان دارید و 

تا نیمه شب چراغها روشن بوده و صدا زیاد است و یا فردای آن خودتان 

میهمان هستید و بدلیل نبودن و خاموش بودن چراغ منزل قناری شما با 

تاریک شدن هوا میخوابد و مجدد فردای آن تا نیمه شب بیدار است شما

نمیتوانید قناری سالمی داشته باشید و انتظار داشته باشید پرنده شما 

پرریزی دایمی نداشته باشد زندگی قناری به دو قسمت شب و روز

تقسیم میشود غیر متعارف بودن اندازه زمانی شب و روز موجب اختلالات 

هورمونی در پرنده میشود پس قبل از تهیه قناری فکر مکان مناسب باشید 

عده ای معتقدند که نگهداری از قناری کار مشکلی است ولی حقیقت 

اینست که نگهداری از قناری نیاز به دقت و توجه دارد اگر شرایط اساسی 

رعایت شود نگهداری قناری بسیار آسان است و لذتبخش ، توصیه من به 

افرادی که به تازگی به قناری علاقه مند شده اند اینست که برای شروع 

قناری نر تهیه کرده و از آواز آن لذت ببرید و بعد از کسب تجربه از قناری 

که حداقل دو سال است در صورت تمایل برای نرها ماده بگیرید و اقدام به 

گرفتن جوجه نمایید اگر از همان ابتدا یک جفت قناری گرفته و آنها را جفت 

نمایید به دلیل نداشتن تجربه در اینکار نا موفق بوده و مایوس شده  و 

احتمالا دچار تلفات میشوید زیرا در زمان تخمگذاری قناریها بسیار حساس 

شده و نیاز به مراقبتهای ویژه دارند و در صورت عدم تامین نیازهای بدن 

تلف میشوند پس بطور کلی در هنگام آغاز به نگهداری قناری موارد زیر را 

رعایت نمایید :

 1. ابتدا مکان قرار دادن قناری را مشخص کنید 
 2. تمام شرایط لازم آن مکان را مهیا نمایید
 3. قفس مناسب و لوازم مورد نیاز را تامین کنید
 4. دان تمیز و مورد نیاز را تهیه کنید 
 5. چنانچه تجربه کافی ندارید همراه یک فرد با تجربه برای خرید بروید 
 6. در هنگام خرید با دقت بر روی قناری از سلامت آن مطمن شوید
 7. اطلاعات لازم در مورد تغذیه و روش نگهداری آنرا بیاموزید
 8. بدون تجربه و اطلاعات کافی اقدام به جفت اندازی نکنید
 9. داروهای ضروری را جهت مواقع اضطراری داشته باشید
 10. از نگهداری قناری در مکانهای تاریک و مرطوب پرهیز کنید

 

قفس : شما برای نگهداری پرنده نیاز به قفس دارید قفس در سایزها و

مدلهای مختلف در بازار موجود است که انتخاب نوع آن بستگی به شرایط 

فرد خریدار دارد از نظر اندازه بهتر است برای یک جفت قناری حداقل طول 

قفس ۵۰ سانتیمتر باشد البته قناریهای نر را هنگام نگهداری بصورت تکی 

میتوان در قفسهای کوچکتر نگهداری کرد همینطور برای جوجه هایی که

تازه از والدین جدا میشوند از قفسهای بطول ۱ متر و بیشتر استفاده میشود

که اصطلاحا به آنها جوجه پران گفته میشود و جهت تمرین پرواز و قویتر

گشتن عظلات بسیار مفید است .

دانخوری : بهترین انتخاب هنگام خرید دانخوری نوعی از آن میباشد که

کمترین هرز دهی در دان را دارد و به شکلی ساخته شده که قناری قادر

نیست دانها را بیرون ریخته و از بین ببرد و همینطور فاقد نقاط تیز و برنده

باشد جنسهای پلاستیکی بدلیل شستشوی آسان بهتر هستند .

آبخوری :در انتخاب آبخوری دقت کنید برخی از آنها استاندارد نیستند و برخی

مواقع هوا نمیکشند که باعث میشود آب در دسترس پرنده نبوده و در نتیجه

قناری تلف شود آبخوری باید براحتی قابل شستشو با فرچه باشد انواع

کوچک آن جهت استفاده پرنده کمتر و سایز بزرگ آن جهت استفاده در

جوجه پران برای تعداد زیاد پرنده استفاده میشود زمان استفاده از دارو در آب

ازکوچکترین سایز آبخوری که دارید استفاده نمایید و در صورت در دسترس

نبودن آبخوری با رنگ تیره حتما خود آنرا توسط چیزی بپوشانی تا دارو با

نور خوردن اثر خود را از دست ندهد .

چوب قفس :جهت نشستن قناری در قفس هم میتوان از نیهای پلاستیکی

استفاده کرد و هم چوبی که بستگی به خود شخص دارد اما نکته مهم در

هر دو مورد اینست که قطر آن مناسب باشد طوری که انگشتان قناری به

هم نرسد و فاصله کمی بین آن باشد چوبها را به محض کثیف شدن بشورید

تا از بیماریهای پا و چشم قناری در امان باشید .

از دیگر وسایل مورد نیاز در قفس قناری ظرف مخصوص دان مخلوط و تخم 

مرغ است که میتواند بصورت کاسه و یا ظرفهایی که در قفس نصب میشود باشند .

برای کف قفس از کاغذ سفید که چاپ نداشته باشد استفاده کنید زیرا

قناریها این کاغذ را خرد کرده و گاهی میخورند در صورت استفاده از روزنامه بدلیل دارا بودن مواد چاپی احتمال ناراحتیهای گوارشی و حتی مسمومیت 

ومرگ قناری زیاد میشود و یا میتوان کلا از کاغذ استفاده نکرد و کف قفس را با کاردک تراشید و با آب شست. 

قناری برای اولین بار در سال ۱۶۰۰ میلادی از جزایر قناری به اسپانیا برده شد.نخست راهبان شروع به تکثیر آنها می‌کردند و تنها نرها به خاطر آوازشان فروخته می‌شدند.

قناری‌ها از نظر نوع به سه دسته تقسیم می‌شوند:

 • بر پایه رنگ مانند برنز ٬ عاجی ٬ قهوه‌ای و ...
 • بر پایه نوع آواز مانند قناری آوازخوان آمریکایی ٬ روسی و ایرانی و ....
 • بر پایه شکل و ترکیب مانند یورکشایر ٬ قلم نی و ...

به سبب اینکه جنسیت قناری‌ها از روی ظاهرشان به سختی قابل تشخیص است جفت کردن آنها کمی مشکل است.بیشتر نرها آواز می‌خوانند و بیشتر ماده‌ها نه اما در مورد هر دو استثنا نیز وجود دارد.تنها راه ۱۰۰٪ مطمئن این است که پرنده مسن‌تر را از یک پرورش دهنده قبلی که آنها را پیش‌تر یکبار امتحان کرده تهیه نمود.

قناری‌ها فقط زمانی که طول روز به ۱۲ ساعت افزایش پیدا می‌کند بارور می‌شوند.این موضوع معمولاً در بهار رخ می‌دهد.در این دوره پرندگان باید به خوبی تذیه شوند و بدن آنها پروتئین‌های حیوانی را از موادی مانند تخم مرغ دریافت کند 

 

نگهداری قناری

قناری‌ها قلمرو دارند برای همین باید هر جفت در یک قفس باشند.گاهی ممکن است مرغ ماده با نر دعوا ‏کند، این امر به مفهوم آن است که مرغ ماده، برای جفت گیری آماده نیست و باید آنها را از هم جدا نمود. برای راحتی ، بسیاری از تکثیر کننده‌ها دو قفس را با یک دیوار سیمی از هم جدا می‌کنند و وقتی دو پرنده به یکدیگر عادت کردند و از میان آن دیوار سیمی با یکدیگر شروع به عشق بازی کردند، آن دیوار سیمی برداشته می‌شود.

وقتی پرنده ماده آماده تخم گذاری شد اقدام به ساخت لانه خواهد کرد. آنان به یک لانه فنجانی شکل بدون سقف در گوشه بالای قفس و مواد لانه سازی نیاز دارند. موادی مثل نخ و کاغذ و دستمال کاغذی پاره شده و سایر مواد نرم برای این منظور مناسب هستند.

 

طی مدت ۴ یا ۵ روز پرنده اقدام به تخم گذاری می‌کند و به مدت دو هفته بر روی تخم‌ها می‌خوابد و در این مدت به ندرت لانه را ترک می‌کند.وقتی جوجه بدنیا آمد باید غذاهای مقوی مانند تخم مرغ برای پدر و مادرش فراهم شود تا آنها جوجه‌هایشان را تغذیه کنند.

جوجه‌ها بعد از ۱۸ روز لانه را ترک می‌کنند.والدین آنها را برای حدودا یک هفته پس از این نیز تغذیه می‌کنند.وقتی پرنده ماده دوباره تصمیم به تخم گذاری بکند ممکن است به مسنترین جوجه‌ها حمله بکند.در این موقع دیوار سیمی میان قفس مفید خواهد بود تا پرنده نر بتواند از میان سیمها جوجه‌ها را تغذیه بکند تا زمانی که ماده دوباره تخم‌گذاری بکند 

 

 


موضوعات مرتبط: قناری

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه شانزدهم مهر 1389 | 20:17 | نویسنده : راستگو |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.